7.7.12

gΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟgle

"+" μπροστά από μία λέξη την οποία θέλετε απαραίτητα να την συμπεριλάβει στην αναζήτηση
"-" μπροστά από τη λέξη την οποία δεν πρέπει συμπεριλάβει στην αναζήτηση
"εισαγωγικά" αγγλικά,  για να ψάξει την πρόταση ως έχει
"allintitle" ψάχνει να βρει κάτι, μόνο στην επικεφαλίδα της ιστοσελίδας
"intitle" ψάχνει μόνο την αρχική λέξη της επικεφαλίδας της ιστοσελίδας
"allinurl" ψάχνει λέξεις μέσα σε μία ιστοσελίδα
"numrange" για την αναζήτηση αριθμών, πχ εάν γράψουμε “100 … 500”, θα βρει τους αριθμούς από το 100 έως το 500
"daterange" ψάχνει για αποτελέσματα μέσα σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο
"ext" αναζήτηση για ένα link που περιέχει αρχείο
"cache" ανοίγει την αποθηκευμένη ιστοσελίδα που έχει κρατηθεί κάπου, γιατί η σελίδα αυτή κανονικά δεν δουλεύει τώρα πια ή δεν έχουμε αλλιώς πρόσβαση
"site" ψάχνει σε μία μεμονωμένη ιστοσελίδα
"related" ψάχνει για αποτελέσματα σχετικά μ' αυτό που ρωτήσαμε
"info" προβάλλει μικρή περιγραφή της ιστΙοσελίδας
"link" δείχνει όλες τις ιστοσελίδες που αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο link

No comments: